Fallback-banner: Infrastruktur

Kritisk infrastruktur

Definisjon av kritisk infrastruktur

"Kritisk infrastruktur defineres som de objekter, systemer og tjenester som er så viktige for samfunnet at deres manglende funksjonalitet eller ødeleggelse vil medføre svekkelse av rikets sikkerhet, alvorlig svekkelse av den nasjonale økonomi, alvorlig svekkelse av statens myndighetsutøvelse, betydelig tap av liv og helse, og/eller betydelig tap av den nasjonale trygghetsfølelse."

Justis og beredskapsdept

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.