Fallback-banner: Infrastruktur

Såheim Pumpestasjon

Kund

Norsk Hydro Produksjon AS

Entreprise - pumpe, rør og mekanisk installasjon ved Såheim Kraftverk

Enwa PMI har gjennomført en entreprise som omfatter pumpe, rør og annen mekanisk installasjon i pumpestasjonen ved Såheim Kraftverk.

Pumpeanlegget er dimensjonert for 1800 m3/h og består av 4 stykker 200kW-pumper. Rørsystemet er dimensjonert for å tåle en økning til 2900 m3/h med trykklasse PN10. Rørdimensjoner vi har benyttet spenner fra DN65 helt opp til DN500. Leveransen ble levert med høy fokus på rørdimensjonering og styrkeberegning, samt betydelig sveisekontroll. Arbeidet på dette anlegget har krevd meget høy fokus å HMS og kvalitetssikring i alle ledd.

Kontakt info

Managing Director

Jørgen Arnesen

Telefon: +47 33 48 80 50

(Remove SPAMFILTER from the address)

Manager Technical Support

Audun Haga

Telefon: +47 957 28 006

(Remove SPAMFILTER from the address)

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.