Fastighetsapplikationer
Dricksvattenapplikationer

Vattenbehandling för Industri & Fastighet

Rent dricksvatten, processvatten med rätt kvalitet, korrosionsskydd och energieffektivitet i värme - och kylsystem är några av de områden där vår kompetens, produkter och lösningar skapar värde för våra kunder. Varje kund har unika behov och därför har vi alltid en tät dialog med våra kunder från början och tills det att systemet är levererat.

Rent vatten är ofta ett krav från våra kunder. Vi skräddarsyr våra lösningar för att möta deras specifika behov.

Korrosion och avlagringar är ett vanligt problem i slutna värme- och kylsystem och det behöver inte vara så.

Vattenfilter för rening av grundvatten, ytvatten samt avsaltningsanläggingar för havs- och bräckt vatten. 

Montern var full med besökare som var intresserade av vattenbehandling när Fastighetsmässan 2017 öppnade.

I samband med den internationella FN-dagen "Världstoalettdagen" 19/11, inviger Vattencentrum Roslagen Vattenexpos nya lokaler.

Enwa har utvecklat och levererat avsaltningsanläggningen till vattenverket på Möja och är stolta över samarbetet med pristagarna.

Enwa levererar rent vatten till Väderöarna

Rent dricksvatten till Kosteröarna

Enwa levererar dricksvatten till Möja

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.