Dricksvattenapplikationer
Fastighetsapplikationer

Vattenbehandling för Industri & Fastighet

Rent dricksvatten, processvatten med rätt kvalitet, korrosionsskydd och energieffektivitet i värme - och kylsystem är några av de områden där vår kompetens, produkter och lösningar skapar värde för våra kunder. Varje kund har unika behov och därför har vi alltid en tät dialog med våra kunder från början och tills det att systemet är levererat.

Rent vatten är ofta ett krav från våra kunder. Vi skräddarsyr våra lösningar för att möta deras specifika behov.

Korrosion och avlagringar är ett vanligt problem i slutna värme- och kylsystem och det behöver inte vara så.

Vattenfilter för rening av grundvatten, ytvatten samt avsaltningsanläggingar för havs- och bräckt vatten. 

Vid ett seminarium, arrangerat av Östersjödagarna och IVL Svenska Miljöinstitutet, presenteras förslag till nya lösningar för att säkra vattentillgången.

I augusti blir vattenlördag på Blidö 5 augusti samt vattenlördag 19 augusti och vattentorsdag 31 augusti, båda i Norrtälje.

Montern var full med besökare som var intresserade av vattenbehandling när Fastighetsmässan 2017 öppnade.

Enwa levererar rent vatten till Väderöarna

Rent dricksvatten till Kosteröarna

Enwa levererar dricksvatten till Möja

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.