Fallback-banner Enwa Group

Omvänd Osmos

Det finns flera tekniker för att tillverka dricksvatten. Vi använder omvänd omsmos för att ta bort salt och mineraler från havs- och sjövatten, bräckt vatten eller förorenat dricksvatten.

Den naturliga process som utnyttjas kallas för omvänd osmos (RO), en metod som effektivt tar bort alla salter och även bakterier och virus.

  1. Osmos
    Osmos är en naturlig process som får en utspädd saltlösning att flöda genom ett membran till en mer koncentrerad saltlösning. Den koncentrerade lösningen blir mer utspädd.
  2. Osmotisk jämvikt Flödet av rent vatten genom membranet fortsätter tills koncentrationen är lika i båda lösningarna. Skillnaden mellan vattennivån i tanken på båda sidorom membranet är det osmotiska trycket.
  3. Omvänd osmos
    Genom att skapa högre tryck än det osmotiska trycket på saltlösningen kan processen omvändas. Rent vatten passerar då membranet och flödar till den svagare saltlösningen. Man får på så sätt avsaltat vatten genom utspädning

Avsaltningen sker i RO systemets spirallindade moduler.De består av två membranskikt på var sida om en distansväv (produktvattenkanalen) som är förseglad på tre sidor och bildar en enhet. Den öppna sidan är ansluten till ett perforerat rör. Den yttre distansväven (råvattenkanalen) appliceras mellan enheterna som rullas till ett cylinderformat element.

Kontakta oss

Enwa Division Bad

+46 31 742 92 50

Enwa Water Technology

+46 31 742 92 50

info@enwa.se 

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.