Bakgrund/Historia

Enwas historia började i mitten / slutet av 90-talet, då företaget började sälja sin egen patenterade vattenreningsenhet, och det som nu är Enwa Energy & Water och Enwa Water Technology AB köptes. Företagen fokuserade på vattenverk, fjärrvärme, omvänd osmos och effektiv drift av vattenbaserade kyl- och värmesystem genom patenterade EnwaMatic.

Under det första decenniet av 2000-talet bildades dotterbolag i Storbritannien och Tyskland och några av Norges ledande företag med avseende på vattenbehandling i simbassänger, både offentliga och privata, lades till portföljen.

I kombination med en stadig organisk tillväxt har detta gjort Enwa till ett av Skandinaviens ledande företag inom sina utvalda nischer, och berättelsen stannar inte här.

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.