Fallbackbanner badanlegg

Klorproduktion menbrananläggning

Klorproduktion med membranteknologi innebär att kloret produceras på samma sätt som i industriell klorproduktion.

Kloret som produceras blir till natriumhypoklorit. Med membranteknologi utnyttjas energi och salt på ett mycket mer effektivt sätt. Det innebär att anläggningen producerar klor som innehåller mycket mindre salt och lösningen är då betydligt mindre aggressiv. Produktionen av "Färsk" NAHOCL på plats kommer också innebära att bassängen får en mindre tillförsel av klorider som gör vattnet aggressivt och hälsofarligt. Vi kan leverera klorproduktionsanläggningar baserad på membranteknilogi med kapacitet från 50 - 3500 gram rent klor per timma. 

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.