Fallbackbanner badanlegg

Kemikalier för att höja pH-värdet

För lågt pH i vattnet förstör simbassängen och kan orsaka irritation i ögon och slemhinnor.

Om pH-värdet i poolvattnet är under 7,0 bör kemikalier tillsättas som höjer pH-värdet.

Perfekt poolvatten kräver ett pH mellan 7,2 och 7,4. Mät pH med pooltestaren. För lågt pH-värde gör vattnet aggressivt mot metalldelarna i poolen. Inom pH-intervallet 7,0 till 7,4 är vattnet svagt alkaliskt och här erhålls den goda effekten av klor tillsättningen.

För lågt pH ger:

• Surt och aggressivt vatten som förstör mekaniska komponenter i simbassängen
• Irritation i ögon och slemhinnor

Variant SKU Beskrivning
Kaustik soda 25 kg 171240  
Natronlut 50% 171225  
pH Plus pulver 25 kg 171210  

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.