Fallbackbanner badanlegg

Klorproduktion

Klor produktionslösningar för små och stora badanläggningar.

Produktion av eget klor föredras av många befintliga och nya badanläggningar.

Tekniken bygger på att göra färskt flytande klor från salt, vatten och elektricitet. Detta ger prisvärt klor - färsk och utan oönskade tillsatser.
Fördelarna med sin egen klor produktion är många:

  • Ingen transport, hantering eller lagring av klor 
  • Nästan inget behov av pH-justering (syratillsättning)
  • Färskt och rent klor för ökad vattenkvalitet

Kloret framställs av två olika principer, så kallad öppen cell med anod & katod, eller med membranteknik som ger något mindre saltförbrukning och betydligt högre klorhalt.

Enwa Badanläggningar har levererat de flesta klor produktionsanläggningar till bad i Norge, och har lång erfarenhet av detta.

CHLORINSITU® II är ett öppet cellelektrolys system där den elektrokemiska reaktionen sker med ström i cellkammaren. Nytillverkat klor kommer omedelbart att reagera med natriumhydroxid och bilda natriumhypoklorit.

Klor produktion med membranteknik innebär att klor produceras genom elektrolys, på samma sätt som i industriell klor produktion.

Ett helt nytt koncept för enkel, säker och rimlig klor dosering i simbassänger.

Natriumhypoklorit produktion för simbassänger, vattenverk och industriellt bruk.

Klor produktion för mindre pooler.

Produktion av natriumhypoklorit för större simbassänger.

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.