Fallbackbanner badanlegg

Klor produktion genom öppen cellelektrolys

CHLORINSITU® II är ett öppet cellelektrolys system där den elektrokemiska reaktionen sker med ström i cellkammaren. Nytillverkat klor kommer omedelbart att reagera med natriumhydroxid och bilda natriumhypoklorit.

De främsta fördelarna med en salt elektrolys anläggning för en pool är säkerhet, komfort, miljö och kostnad. Klor som produceras och förbrukas direkt på plats behöver inte stabiliseras. Detta minskar onödiga ämnen doseras tillsammans med klor produkten och därmed i poolvattnet.

Chlorinsitu®-IIa

Produktion av natriumhypoklorit koncentration med öppen cellelektrolys.

100% steglös proportionell dosering med doseringspumpar. Möjlighet till förvaring av natriumhypoklorit produkt. Produktion från saltlake.

En mättad saltlake används som saltlösning, som produceras i en separat saltlösningsbehållare från salt av en definierad god kvalitet. Fördelen med en öppen cellelektrolys ligger i enkel konstruktion av utrustningen, dess enkla underhåll, uppbyggnad och låga investeringar jämfört med membrancell elektrolys system.

  • Elektrolys med låga investeringar
  • Plug & Play-koncept
  • Enkel kontroll med färg pek-panel
  • > 9 g / l FAC
  • Låg saltförbrukning ~ 3,0 kg / kg FAC
  • Låg energiförbrukning ~ 4,0 kWh / kg FAC
  • Säker integrerad vätgasutsläpp utan ATEX-krav

 

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.