Fallbackbanner badanlegg

SensoDirect 110

SensoDirect 110 är ett högkvalitets mätinstrument för elektronisk mätning av vattenvärden. Instrumentet levereras i 3 versioner där alla med kompletta väska för säker förvaring.

Variant SKU Beskrivning
SensoDirect pH 160024

pH 0,00 - 14,00 

SensoDirect konduktivitet 160026

konduktivitet 0,001 - 19,99 mS/cm 

SesoDirect Salt 160028

Salt 0,00 - 10,00 % 

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.