Fallbackbanner badanlegg

Trumfilter

Med ett trumfilter som placeras före sandfiltret avlägsnas 50-70% av partiklarna så att sandfilteranläggningen kan halveras i storlek. En betydande mängd vatten sparas på grund av mindre backspolningsflöder och stora besparade energikostnader eftersom mindre mängd backspolningsvatten behövs värmas till pool temperatur.

Ett trumfilter är ett filter som filtrerar ut 50 - 70% av partiklarna i ett pool system - utan behov av resurskrävande backspolningsvatten.

Trumfiltret installeras mellan poolen och utjämningstanken det vill säga före sandfilteranläggningen. Eftersom trumfiltret fångar upp 50% till 70% av alla partiklar och placeras före sandfiltret är vattnet renare när det filtreras genom sandfilteranläggningen än i andra anläggningar.

Sandfilteranläggningen kan därför skalas ned till ungefär halva storleken. Användningen av vatten för spolning och uppvärmning av nytt vatten kommer således att minskas med hälften.

Kapacitet

Trumfiltren finns i följande storlekar:

  • 75 m3 /t
  • 150 m3 /t
  • 200 m3 /t
  • 300 m3 /t
  • 450 m3 /t
  • 600 m3 /t

Detta innebär att vi kan använda de flesta pool system med ett trumfilter. Trumfiltret kan placeras under pool nivån till skillnad från andra trumfilter som finns på marknaden.

Norges första pool med trumfilter

Flesberg simhall är den första simhallen som har installerat trumfilter i Norge. Det beräknas att Flesberg sparar 1000-14000 m3 vatten per år efter installation av trumfilter. Läs mer om Flesberg simhalls besparingar här.

Flesberg simhall

Kontakta oss

Division Bad

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.com

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.