Fallback-banner: Water Technology

Rent dricksvatten till Väderöarna

Enwa levererar två avsaltningsanläggningar till den nya gästhamnen på Väderöarna

Gästhamnen invigdes i början av juni 2014. Hamnaläggning bestående av ett servicehus med en mindre utställningshall, hamnkontor, toaletter, duschar, sophantering samt möjlighet för båtgäster att fylla upp sina tankar med dricksvatten.

Ett av Sveriges mest unika havsområden

Väderöarna ligger i den Bohusländska skärgården på Sveriges västkust, ca 13 mil norr om Göteborg. Öarna ligger 13 km utanför fastlandet (Fjällbaka). Väderöarna är ett marint naturreservat som till 99% består av vatten. Tillammans med det angränsande Kosterhavet, utgör det ett av Sveriges mest unika havsområden, med en mångfald av djur- och växtarter. Farvattnen kring Väderöarna var förr olycksdrabbade, många fartyg gick på grund och förliste. Med lotsplatsen på Storö 1754 och fyren på Väderöbod 1867 blev villkoren för sjöfarten bättre och lots-stationen var bemannad fram till 1960-talet. Idag finns här ett Värdshus, som erbjuder restaurang, boende och mötesfaciliteter året om. Den gamla lotsutkiken finns kvar på toppen av ön och erbjuder en fantastisk utsikt över omgivningarna.

Moderniserad gästhamn med nya service faciliteter

Hösten 2013 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) arbetet med att uppföra en hamnanläggning på Väderöarna. Med hamnanläggningen, som fått låna drag av bohuslänska sjöbodar för att smälta in i miljön, ökar servicegraden på en av Bohuskustens mest eftertraktade öar. Hamnanläggningen är en viktig del i SFV:s vision om ett mer tillgängligt och besöksvänligt Väderöarna.

Projektet

Enwa har levererat en avsaltningsanläggning (SW 15 T) för produktion av dricksvatten. Anläggningen består av två separata enheter med kapacitet att producera 15 m3/dygn vardera. Vattnet pumpas upp med en råvattenpump och förbehandlas i ett sandfilter där större partklar tas bort innan vattnet behandlas via omvänd osmos. Efter avsaltningsanläggningen behandlas vattnet för att höja pH-värdet samt passerar ett mineralfilter för att göra vattnet mer smakrikt. Därefter leds vattnet till en tank och innan det leds ut i ledningarna passerar det ett UV-filter. 

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa                

Telefon: +46 31 742 92 50

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.