Fallback-banner: Water Technology

Lunchsemininarium: Säkert dricks-och processvatten

Enwa pratar om "Säkert dricks-och processvatten inom maritim/offshore branschen"

Midt-Norsk Rederiförening och Maritimt Forum hade tagit initiativet till ett fackseminarium om dricksvattenproduktion inom marinbranschen och bjudit in Enwa Water Technology för att dela med oss av vår kunskap på området.

Huvudfokus för halvdagsseminariet var gällande regelverk, vilka metoder och vilken teknologi som finns att välja på när det gäller vattenintag, sjökista, vatten till dusch och matlagning. Presentationen behandlade även vilka konsekvenser  felaktig vattenbehandling kan få för besättningen, för rederiet och för kunden.Presentationen hölls av Bjørn Dørum och Frode Løland från Enwa. Runt 30 st deltagare samlades i Fosnavåg, Norge 2/12- 2014 för att lyssna och lära sig mer om ämnet.

Vid seminariet fick åhörarna insikt i olika typer av behandling av havsvatten, Evaporator och RO (Reverse Osmosis) för dricksvatten och teknisk vattenproduktion, bunkring, bakterieförebyggande åtgärder och desinficering, distributionssystem och möjliga sätt att lösa problemen på om något skulle ha gått fel. Vid presentationen togs såväl nationellt som internationellt regelverk upp. Åhörarna fick med sig mycket matnyttig kunskap som passande nog presenterades under rubriken ”Lunch and Learn”.

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB

+46 31 742 92 50

info@enwa.se 

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.