Fallback-banner: Water Technology

Testbäddsanläggning för dricksvatten byggs i Norrtälje

Enwa är en av intressenterna i projektet som bedöms kunna utgöra ett betydande bidrag till utvecklingen av småskalig reningsteknik för dricksvatten.

Dricksvattenfilter, avsaltningsanläggningar och andra anläggningar som bereder dricksvatten för hushåll och verksamheter kan äntligen få en kvalitetsstämpel som ger konsumenten en säker och neutral källa till kunskap. Anläggningen bedöms av VINNOVA att kunna utgöra ett betydande bidrag till utvecklingen av småskalig reningsteknik för dricksvatten, ett område som i dagsläget saknar bra testmöjligheter i Sverige.

Tack vare finansiering från VINNOVA och medfinansiering från ett konsortium bestående av Utvecklingscentrum för Vatten (UCV), Vatteninfo AB, Enwa WaterTechnology AB, NM Rör AB, Tjursåker Konsult Försäljning, Octuator AB och Slussen.biz kan testbäddsanläggningen  byggas. Till konsortiet kopplas också Lunds tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan vilket ger en vetenskaplig koppling samt öppnar möjligheterna till akademisk forskning. Projektet kommer att koordineras av Utvecklingscentrum för vatten.

"Med hjälp av den nya anläggningen kan vi bygga upp en svensk och skandinavisk kompetens inom dricksvattenberedning och ge innovationer möjlighet att nå marknaden på ett systematisk och vetenskapligt sätt", berättar Amelia Morey Strömberg, frän UCV och Vatteninfo AB, projektledare för testbäddsanläggningen.

Läs mer om projektet på Slussen.biz

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa                

Telefon: +46 31 742 92 50

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.