Fallback-banner: Industri & Eiendom

Enwa Titanium AOP

"Avancerad Oxiderings Process" - en av de mest kraftfulla metoderna för desinficering av dricksvatten.

Enwa Titanium AOP bygger på teknologin "Advanced Oxidation Process", baserat på egenskaperna hos oxiderande hydroxylradikaler (OH •) för att inaktivera och omvandla mikrober, bakterier och andra organiska föroreningar i vattnet till ofarliga och oorganiska ämnen. OH-radikaler har en högre oxidationspotential än exempelvis Ozon och H2O2 och nedbrytningshastigheten är snabb och effektiv.

Stark och omedelbar effekt

Enwa Titanium AOP har en stark och omedelbar sanerande effekt lämpar sig som en "portvakt" eller hygienisk barriär. Enwa Titan AOP alstrar OH-radikaler av energin av UV-strålning för att initiera ett fotokatalytiskt förfarande mellan titanoksydytan (TiO2) i Enwa Titan AOP reaktorn och vattnet. Processen förekommer endast inne i reaktorn och inga skadliga biprodukter eller avfallsprodukter bildas. Utformningen av Enwa Titanium AOP innebär också att vattnet utsätts för UV-strålning och därmed behandlas vattnet med både UV- och AOP

Fördelar Enwa Titanium AOP

  • Hög desinfektionseffekt; Betydande minskning av sjukdomsframkallande mikroorganismer och andra oönskade organiska föroreningar.
  • Miljövänlig; Inga kemikalier tillsätts eller används i processen; Inga biprodukter genereras.
  • Kostnad; Enkelt underhåll; Lång livslängd av reaktorn och TiO2 ytan (minimiålder 25).
  • Driftssäkerhet; Automatisk övervakning och styrsystem; Inga varaktiga förändringar av vattnets fysikaliska eller kemiska parametrar (t.ex.. PH och smak).

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB                

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa   

+46 31 742 92 50

Försäljningschef

Anders Wall

Telefon: +46 10 484 93 22

(Remove SPAMFILTER from the address)

Försäljning Industri & Fastighet

Lillemor Strömberg

Telefon: +46 10 484 93 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

 

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i vårt kontaktformulär

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.