Fallback-banner: Industri & Eiendom

Dricksvattenlösningar

Vet du vad som finns i ditt vatten? Att det smakar bra är ingen garanti för att du har ett bra vatten.

Vatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel. Utan att vi tänker på det konsumerar vi dagligen ca 220-300 liter per person och dygn. Därför är det också viktigt att vattnet du får från din egen brunn eller ytvattentäkt håller en bra kvalitet.

Vad är bra vatten?

Vatten är föränderligt. Om du har en egen brunn rekommenderar Socialstyrelsen att du låter analysera ditt vatten minst en gång vart tredje år. Detta bland annat på grund av den pågående försurningen i skog och mark som naturligtvis även kan påverka kvaliteten på ditt vatten. En annan anledning att göra analysen minst vart tredje år är att försämringen kan komma smygande. Du märker kanske inte själv att vattnet har blivit sämre.

Tillgång till rent dricksvatten har blivit en självklarhet. För att ge våra kunder en anpassad lösning börjar vi alltid med att analysera vattnet hos ett oberoende och ackrediterat vattenlaboratorium. Efter att vi har gått igenom analysen tar vi fram och rekommenderar den typ av vattenbehandlingslösning som behövs. Problemet kan vara allt ifrån järn, mangan, lågt pH värde, lukt, smak, uran, arsenik, radon eller färg. 

Finns detta i ditt vatten?

Det finns en rad ämnen som kan förekomma i vatten från egen brunn eller ytvattentäkt. Med hjälp av en vattenanalys kan du få svar på om något av nedanstående ämnen förekommer i just ditt vatten.

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Kalk
 • Färg (COD)

Läs mer

Nedan presenterar vi olika lösningar.

Genom att avsalta och rena havs eller bräckt vatten får du ett klart och rent dricksvatten från en obegränsad källa.

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB                

+46 31 742 92 50

Försäljningschef

Anders Wall

Telefon: +46 10 484 93 22

(Remove SPAMFILTER from the address)

Försäljning Industri & Fastighet

Lillemor Strömberg

Telefon: +46 10 484 93 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

 

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i vårt kontaktformulär

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.