Fallback-banner: Industri & Eiendom

Avsaltning Kosteröarna

Rent dricksvatten till Kosteröarna

Strax väster om Strömstad ligger Kosteröarna, bland annat berömda för sina vackra omgivningar och några av Sveriges västligaste bebodda öar. Kosteröarna består av Nordkoster och Sydkoster och runt dem ligger kosterskärgården med sina många skär och klippiga öar. Under sommarperioden är Kosteröarna fyllda av sommargäster/turister vilket resulterar i att vattenkonsumtionen ökar med mer än 150 m3 per dag. Under vintern är motsvarande konsumtion mindre än 20 m3/dag.

Projektet

Enwa har levererat en containerbaserad lösning med en avsaltningsanläggning som producerar 100 m3 dricksvatten/dag. Avsaltningsanläggningen är utrustad med energibesparande membran och förbrukar endast 3,2 kWh/m3 samt arbetar med mindre än 50 bars tryck

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB                

+46 31 742 92 50

Försäljningssupport

Pia Andersson

Telefon: +46 31 353 55 76

(Remove SPAMFILTER from the address)

 

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.