Fallback-banner: Industri & Eiendom

Avsaltning Väderöarna

Beställare

Statens Fastighetsverk (SFV)

Kund

Hamn & Sjö

Projekt år

2014

Enwa levererar rent vatten till Väderöarna

Hösten 2013 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) arbetet med att uppföra en hamnanläggning på Väderöarna. Med hamnanläggningen, som fått låna drag av bohuslänska sjöbodar för att smälta in i miljön, ökar servicegraden på en av Bohuskustens mest eftertraktade öar. Hamnanläggningen är en viktig del i SFV:s vision om ett mer tillgängligt och besöksvänligt Väderöarna.

Projektet

Enwa fick förfrågan om att leverera en avsaltningsanläggning via en lokal leverantör som fått uppdraget att bygga en hamnaläggning bestående av ett servicehus med en mindre utställningshall, hamnkontor, toaletter, duschar, sophantering samt möjlighet för båtgäster att fylla upp sina tankar med dricksvatten. Gästhamnen invigdes i början av juni 2014.

Enwa har levererat en avsaltningsanläggning (SW 15 T) för produktion av dricksvatten. Anläggningen består av två separata enheter med kapacitet att producera 15 m3/dygn vardera. Vattnet pumpas upp med en råvattenpump och förbehandlas i ett sandfilter där större partklar tas bort innan vattnet behandlas via omvänd osmos. Efter avsaltningsanläggningen behandlas vattnet för att höja pH-värdet samt passerar ett mineralfilter för att göra vattnet mer smakrikt. Därefter leds vattnet till en tank och innan det leds ut i ledningarna passerar det ett UV-filter.

Kontakta oss

Enwa Water Technology AB                

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa   

+46 31 742 92 50

Försäljningschef

Anders Wall

Telefon: +46 10 484 93 22

(Remove SPAMFILTER from the address)

Försäljning Industri & Fastighet

Lillemor Strömberg

Telefon: +46 10 484 93 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

 

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i vårt kontaktformulär

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.