Fallback-banner: Maritim & Offshore

Ballastvattenbehandling

Enwa är distributör av OceanGuard ™ Ballast Water Treatment System. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar eller olika kombinationer som fartygsägaren föredrar.

Ballastvatten är absolut nödvändigt för en säker och effektiv drift av modern sjöfart som vilket ger balans och stabilitet för obelastade fartyg. Men det kan också utgöra allvarliga hot mot ekologi, ekonomi och hälsa.

Det finns tusentals marina arter som kan transporteras i fartygs ballastvatten, i princip allt som är tillräckligt litet för att passera genom ett skepps ballastvattenintag och pumpar. Om dessa organismer överlever transport till andra delar av världen kan deras inverkan vara förödande. Sådana invasioner kan äventyra det lokala ekosystemet och till och med utgöra hot mot människors hälsa. Vanligtvis är dessa effekter irreversibla.

Införandet av invasiva marina arter i nya miljöer av fartygs ballastvatten, fäst vid fartygsskrov och via andra faktorer har identifierats som ett av de fyra största hoten mot världens hav. 2004 antog IMO den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs ballastvatten och sediment och som kommer att infoga krav på behandling av ballastvatten senast under 2020.

OceanGuard™ antar AEOP (Advanced Electrocatalysis Oxidation Process)

Skydda den marina ekologiska miljön med OceanGuard® BWMS.

Kontakta oss

Enwa Water Technology

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa 

+46 31 742 92 50

mar-off@enwa.com

Senior Key Account Manager

Tomas Dubar

Telefon: +46 (0) 70 425 10 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

Area Sales Manager

Joakim Holmstedt

Telefon: +46 10 484 93 13

(Remove SPAMFILTER from the address)

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.