Fallback-banner: Maritim & Offshore

Metod för att minska kväveoxidutsläppen

Högtemperatur förbränning i luft genererar kväveoxider, NOx. Vatten kan användas för att minska NOx-genereringen.

NOx är en generisk term för mono-kväveoxiderna NO och NO2. NOx har en miljöpåverkan eftersom det bidrar till gödsling av miljön. Luft är en blandning av gaser där de viktigaste delarna är 78% kväve och 21% syre. Kvävet kan reagera med syrebildande NOx under speciella omständigheter som vid förbränning vid hög temperatur.

Att injicera vatten i en gasturbin kommer att minska förbränningstemperaturen och därmed minska bildandet av NOx. Detta insprutningsvatten måste ha mycket hög renhet för att säkerställa att ingen skalning bildas i turbinen och att det inte finns något slitage på turbinen. Omvänd Osmos kan användas för att generera denna typ av mycket rent vatten med hjälp av dubbelpassteknik.

Kontakta oss

Enwa Water Technology

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa 

+46 31 742 92 50
mar-off@enwa.com

Senior Key Account Manager

Tomas Dubar

Telefon: +46 (0) 70 425 10 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

Area Sales Manager

Joakim Holmstedt

Telefon: +46 10 484 93 13

(Remove SPAMFILTER from the address)

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.