Fallback-banner: Maritim & Offshore

Desinfektion

Förhindra spridning av vattenburna sjukdomar i dricksvattensystemet.

Säkert dricksvatten ombord offshore och skeppsapplikationer är inte en "säker och enkel sak". Ett antal faktorer kan orsaka att koncentrationen av mikroorganismer i dricksvattensystemen ökar över säker nivå. Desinfektion är den vanligaste lösningen för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer.

Enwa levererar en rad desinfektionslösningar för offshore och fartygsapplikationer för att säkerställa den optimala lösningen för det enskilda fartyget eller installation. Produkterna spänner från portvakt till förebyggande system och är baserade på följande teknologier:

  • Ultraviolet (UV) strålning
  • AOP (Advanced Oxidation Process)
  • Silver och kopper sterilisering
  • Ultrafiltration (UF)

Läs mer om de olika teknologierna 

För offshore enheter som verkar på den norska kontinentalsockeln gäller riktlinjen ”Säker, tillräckligt och bra dricksvatten offshore” utfärdat av norska institutet för folkhälsa, NIPH (NIPH 2017, Water Report 129).

Kontakta oss

Enwa Water Technology

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa 

+46 31 742 92 50
mar-off@enwa.com

Senior Key Account Manager

Tomas Dubar

Telefon: +46 (0) 70 425 10 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

Area Sales Manager

Joakim Holmstedt

Telefon: +46 10 484 93 13

(Remove SPAMFILTER from the address)

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.