Fallback-banner: Maritim & Offshore

Filter & Membran

Separation av upphängda och upplösta ämnen i en vätska.

Havsvatten innehåller upplösta och suspenderade ämnen som måste separeras. Partiklar som är större än 20 mikrometer separeras med hjälp av silar, nätfilter eller sandfilter. Ämnen i intervallet mellan 20 mikrometer och en mikron separeras med hjälp av cartagefilter. Ultrafiltrering kan användas i området mellan 80 mikrometer och 0,01 mikrometer. Filtret separerar endast suspenderade ämnen men inte upplösta ämnen.

Separation av upplösta ämnen görs med hjälp av halvpermeabla membran. Membranseparation använder den omvända osmosprincipen där havsvatten "skjuts" mot ett halvpermeabelt membran vid högt tryck. Vattenmolekylerna kommer att passera membranen men salt och andra upplösta ämnen kommer att avvisas. Kvaliteten på det producerade sötvatten väljs i designprocessen och är inställd på att uppfylla reglerande och kundkrav.

Kontakta oss

Enwa Water Technology

Importgatan 21

422 46 Hisings Backa 

+46 31 742 92 50
mar-off@enwa.com

Senior Key Account Manager

Tomas Dubar

Telefon: +46 (0) 70 425 10 23

(Remove SPAMFILTER from the address)

Area Sales Manager

Joakim Holmstedt

Telefon: +46 10 484 93 13

(Remove SPAMFILTER from the address)

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.